27 sep 2022

Kwintes: In co-creatie (en in korte tijd) een strategische aanpak ontwikkelen.

pijltje

“Mijn handen jeuken om met het actieplan dat we samen met De Werkgeversarchitecten hebben gemaakt, aan de slag te gaan.”

De opdracht.

Organisatie:                     Kwintes
Branche:                             Zorg
Behoefte:                           Een strategisch én praktisch werkbaar plan maken

Onze oplossing.

In een aantal simpele stappen hebben we samen met het recruitment team toegewerkt naar een concreet actieplan waar Kwintes mee aan de slag kan om op een effectievere en efficiëntere manier de juiste mensen te bereiken én verleiden om bij Kwintes te werken. De rol van De Werkgeversarchitecten? Regisseur, coach en trainer voor het team.

1. Huiswerk voor Kwintes
Kwintes kreeg een aantal huiswerkopdrachten van ons om te zorgen dat er in de vervolgstappen een goede scan gemaakt kan worden van de huidige en gewenste situatie.

2. Basistraining Arbeidsmarktcommunicatie
Om ervoor te zorgen dat iedereen over dezelfde arbeidsmarktcommunicatie (basis)kennis beschikt en zaken vanuit het juiste perspectief worden bekeken, zijn we gestart met een training van een halve dag.

3. Bouwstenen Workshop
Na de training zijn we verder gegaan met een interactieve workshop, gebaseerd op het Bouwstenen Model (zie afbeelding hieronder). Samen hebben we eerst het volwassenheidsniveau bepaald per bouwsteen. Vervolgens hebben we gekeken aan welke knoppen moet worden gedraaid om te komen tot een effectieve en efficiënte (wervings)strategie. De focus lag gezien de vraag van Kwintes op de eerste drie bouwstenen, te weten Positioneren & Aantrekken, Werven en Selecteren.

4. Actieplan sessie
Tijdens de Actieplan Sessie hebben we alle inzichten (op basis van een eerste analyse die wij maken) met het recruitment team doorgenomen en samen uitgewerkt tot concrete actiepunten.

5. Rapportage: analyse, advies en actieplan
Na de sessie heeft Kwintes van ons een rapportage ontvangen met daarin:
– een analyse op basis van het Bouwstenen model;
– de (lange termijn) doelstelling en vier hoofdthema’s om deze doelstelling te realiseren;
– een uitwerking per hoofdthema met daarin de subdoelen, een toelichting, prioriteiten en stappenplan.

6. Online bespreking actieplan
Tijdens een online bijeenkomst hebben we de rapportage volledig toegelicht en vragen van Kwintes beantwoord. Daarnaast hebben we een budgetindicatie aan Kwintes meegegeven om het plan optimaal te realiseren in de praktijk. Het team kan nu met een helder plan en vol vertrouwen aan de slag.

De review.

Leanne de Wilde – Corporate recruiter bij Kwintes – was zo vrij om een review te schrijven over onze samenwerking.

“De huidige arbeidsmarkt vormt voor elke recruiter een uitdaging. Om die uitdaging aan te gaan wilde ons recruitment team een volgende stap zetten in de ontwikkeling van onze recruitmentprocessen en arbeidsmarktcommunicatie, maar we wisten niet waar we moesten beginnen. Als onderdeel van een grote organisatie, met een druk werkschema, is het lastig om te bepalen waar je prioriteit moet liggen. Daarom hebben we De Werkgeversarchitecten gevraagd ons hiermee te helpen. In een korte tijd, met een viertal bijeenkomsten, hebben zij ons geholpen om een concreet stappenplan te maken waar we direct mee aan de slag kunnen. Ze hebben van A tot Z met ons meegekeken en meegedacht in hoe we zaken prioriteit kunnen geven. Het eindproduct, een strategisch plan met uitgewerkte concrete stappen, is een heel werkbaar product geworden waar we nu praktisch mee aan de slag zijn gegaan. Top!”

De-WerkgeversArchitecten-header

Hoi! Wij zijn Anne-Britt en Bianca, ofwel De WerkgeversArchitecten.

Wij helpen jou als werkgever met het vergroten van je aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. Zo trek je niet alleen de juiste collega’s aan, maar houd je ook de juiste binnen. 😉 Klik verder voor meer informatie!